Back to All Events

Fjellstyremøte 6 - 2018

Sak nr. 35/2018: Referat og meldingar.

Sak nr. 36/2018: Søknad om tilskot, frå Veodalen beitelag.

Sak nr. 37/2018: Søknad om tilskot, frå Storådalen beitelag.

Sak nr. 38/2018: Søknad om tilskot til fuglekikkartårn ved Tessosen.

Sak nr. 39/2018: Fornying av avtale om båtnaust ved Langvatnet.

Sak nr. 40/2018: Forslag til årsplan og budsjett for 2019.

Tilleggssak:

Sak nr. 41/2018: Erverv av grunn ved Nautgardselva

Eventuelt.

Møtebok sak 35-41

Earlier Event: November 13
Fjellstyremøte 5 - 2018
Later Event: February 19
Fjellstyremøte 1-2019