FØREHANDSVARSLING

Lom fjellstyre skal i møte den 23.september på Norsk Fjellmuseum, kl.1900 handsame desse sakene:

Fellessetra for geit i Leirdalen. Oppløysing av laget og vidare bruk av setra.

Saksutgreiing:

201933 Fellessetra for geit i Leirdalen.Oppløysing av laget og vidare bruk av setra.

Sakspapir:

20190127 Brev frå Leirdalen fellesseter

Sak 13/2019 Fellessetra for geit i Leirdalen

190528 Uttale frå jordbrukssjefen- Leirdalen fellesseter for geit.

Søknad om gjerde rundt campingvognar på Bandet ved Prestsetrane.

Søknad frå Margot Bosmen m.fl.

Søknad frå Marvin Moen

Saksdokumenta vert med dette lagt ut til offentleg gjennomsyn frå i dag, med frist til å kome med merknader innan den 22.09

Lom, den 13.09.2019

Åsmund Galde

Sekretær, Lom Fjellstyre