Møteplan 2018

Her er Lom fjellstyre sin møteplan for året:

11 juni: Felles synfaring med Statskog og Lom kommune - fjellstyremøte

Tysdag 28.august -  Fjellstyremøte

Desember: Fjellstyremøte

Elles blir det kalla inn til fjellstyremøte etter behov.

 

Søknadsfrist for tilskot frå fjellstyrekassa: 1.desember