Møteplan 2018

Neste møte er måndag 17.desember kl 19.00

Elles blir det kalla inn til fjellstyremøte etter behov.

 

Søknadsfrist for tilskot frå fjellstyrekassa: 7.desember