Back to All Events

Fjellstyremøte 5 - 2018

SAKLISTE

Sak nr. 27/2018: Referat og meldingar.
Sak nr. 28/2018: Søknad om førehandskjøp av småviltjaktkort.
Sak nr. 29/2018: Innspel til førebels høyringsuttale til ny fjellov.
Sak nr. 30/2018: Søknad om tilleggsareal på Mytingen.
Sak nr. 31/2018: Uttale til planar om utviding av Memurubu kraftverk.
Sak nr. 32/2018: Status på Søre Sveine si seter i Memurubu.
Sak nr. 33/2018: Avgjerd om vidare saksgang for Prestegardssetra.
Sak nr. 34/2018: Plan for utlysing og tilsetting av ny dagleg leiar i fjellstyret.

Møtebok sak 27-34

Earlier Event: August 28
Fjellstyremøte 4 - 2018
Later Event: December 17
Fjellstyremøte 6 - 2018