Back to All Events

Fjellstyremøte 1-2019

Sakliste:

 

·         Sak nr. 01/2019: Referat og meldingar.

·         Sak nr. 02/2019: Søknad om tilskot til flytting av bom, frå Høydalsvegen.

·         Sak nr. 03/2019: Søknad om tilskot til vedlikehald frå vegen Nyrneshaugen –

·                                                Grøna elv.

·         Sak nr. 04/2019: Seterkvea til Torkveen i Høydalen 

·         Sak nr. 05/2019: Status på Sveinhaug seter i Foss

·         Sak nr. 06/2019: Oppføring av naust ved Børjetjernet

·         Sak nr. 07/2019: Tilbygg til lagerbygning i Memurubu

·         Sak nr. 08/2019: Pris på bukkejakt av rådyr.

·         Sak nr. 09/2019: Uttale til NOU 2018:11 Ny fjellov.

Møtebok sak 1-9/2019 

Earlier Event: December 17
Fjellstyremøte 6 - 2018