Back to All Events

Fjellstyremøte 3-2019

Sakliste:

Sak nr. 11/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 12/2019: Søknad om trasé for løypepreparering på Sognefjellet i påska 2019

Sak nr. 13/2019: Leirdalen fellesseter for geit.

Sak nr. 14/2019: Søknad om permanent plassering av utstyrskasse ved Børjetjernet.

Sak nr. 15/2019: Søknad om løyve til å ståande seterhus med rivingspåbod i Smørlia.

Sak nr. 16/2019: Søknader om å overta Prestegardssetra.

Sak nr. 17/2019: Vurdering av statusen på setra til Nordistuen Lyngved på Nåvårseter.

Sak nr. 18/2019: Forslag til avtale om oppføring og bruk av naustet ved Børjetjernet

Sak nr. 19/2019: Godkjenning av rekneskapen for Lom fjellstyre for 2018.

Sak nr. 20/2019: Godkjenning av årsmeldinga 2018 for Lom fjellstyre.

Sak nr. 21/2019: Forslag til avvik frå dei lokale bestemmelsane vedteke av fjellstyret ved tildeling av eit jaktfelt for elg- og hjortejakt hausten 2019.

Eventuelt.

Møtebok sak nr. 11-21


Earlier Event: February 19
Fjellstyremøte 1-2019
Later Event: June 24
Fjellstyremøte 4 - 2019