Back to All Events

Fjellstyremøte 4 - 2019

Sakliste:

Sak nr. 22/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 23/2019: Vårdalen statsallmenning. Klagebehandling. Vedtak om frifall av seter til Nordistuen Lyngved, gnr. 15, bnr. 3, på Nåvårseter.

Sak nr. 24/2019: Vårdalen statsallmenning. Klagebehandling. Klage på vedtak vedrørande søknad om løyve til å ha ståande seterhus som har tilhøyrt Lyngheim, gnr. 15, bnr 13.

Sak nr. 25/2019: Leir- og Bøverdal statsallmenning. Søknad om innbygging av veranda på fritidshytte.

Sak nr. 26/2019: Leir- og Bøverdalen statsallmenning. Uttale til påbygg av hytte.

Sak nr. 27/2019: Bemanning og budsjettjustering.

Sak nr. 28/2019: Spørsmål om utvist seter i Smørlia, feste nr. 157-1-115 er teken i bruk.

Sak nr. 29/2019: Søknad om tilbygg til eksisterande kvilebu - Hammerdalen.

Tilleggssak:

Sak nr. 30/2019: Vårdalen statsallmenning. Søknad om utviding av vegkryss ved Nåvårseter.

Eventuelt.

Møtebok sak nr. 22-30 2019

Earlier Event: April 9
Fjellstyremøte 3-2019
Later Event: September 23
Fjellstyremøte 5-2019