Back to All Events

Fjellstyremøte 5-2019

Sakliste:

Sak nr. 32/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 33/2019: Fellesseter for geit, Leirdalen

Sak nr. 34/2019: Søknad om løyve til konsert i Glitterheim 2020

Sak nr. 35/2019: Søknad om løyve til å sette opp gjerde rundt campingvogner

Sak nr. 36/2019: Søknad om fornyelse av avtale om inngjerding av fritidseiendom

Sak nr. 37/2019: Avgjerd om hus på frifalt seter

Eventuelt.

Utskrift av møtebok frå sak 32/2019 til sak 37/2019 ligg her:

Sakene 32 - 37/2019

Earlier Event: June 24
Fjellstyremøte 4 - 2019