Back to All Events

Fjellstyremøte 2 - 2018

Sakliste:

Sak nr. 11/2018: Referat og meldingar.

Sak nr. 12/2018: Godkjenning av rekneskapen for 2017.

Sak nr. 13/2018: Godkjenning av årsmeldinga for 2017.

Sak nr. 14/2018: Utskifting av tavler for fiske og fiskekortsal i statsallmenningen.

Eventuelt.

Møtebok:

Sak 11

Sak 12

Sak 13

Sak 14

Earlier Event: February 19
Fjellstyremøte 1 - 2018
Later Event: June 18
Fjellstyremøte 3 - 2018