Back to All Events

Fjellstyremøte 1 - 2018

  • Lom fjellstyre Norsk fjellsenter Lom (map)

Saksliste:

Sak nr. 01/2018: Referat og meldinger.

Sak nr. 02/2018: Jakttid for jakt med hund på rådyr, hare og rev.

Sak nr. 03/2018: Endring i jaktkortordninga for utanbygdsbuande utan hund.

Sak nr. 04/2018: Søknad om løyve til å ha seterhus ståande – Frøyse seter.

Sak nr. 05/2018: Klagesak. Frifall av seter – Lom prestegard.

Sak nr. 06/2018: Grunneigars løyve til motorferdsel – Grindaheim RKHK.

Sak nr. 07/2018: Høyringssak. Endring av minsteareal for hjort i kommunen.

Sak nr. 08/2018: Søknad om overtaking av seterkvea til Torkveen i Høydalen.

Sak nr. 09/2018: Grunneigars løyve til motorferdsel – NRK-tv-program.

Sak nr 10/2018 Tilleggssak. Grunneigars løyve til motorferdsel. Lom Fjellsenter

Eventuelt.

Møtebok:

Sak 1

Sak 2

Sak 3

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Sak 7

Sak 8

Sak 9

Sak 10

Later Event: April 23
Fjellstyremøte 2 - 2018