Back to All Events

Fjellstyremøte 3 - 2018

  • Lom fjellstyre Norsk fjellsenter Lom (map)

Sakliste:

Sak nr. 15/2018 Referat og meldingar

Sak nr. 16/2018 Medlemskap i reiselivslaget

Sak nr. 17/2018 Bru over Leira ved Geitsetra

Sak nr. 18/2018 Fugleobservasjonstårn ved Lonen ved Tesse

Sak nr. 19/2018 Tilbygg på seterhus

Sak nr. 20/2018 Søknad om stønad til jegerprøvekurs

Sak nr. 21/2018 Tilleggssak. Søknad om tilbygg til bustadhus

Sak nr. 22/2018 Tilleggssak. Søknad om fornying av tidlegare utvist beiteareal.

Møtebok sakene 15-22

Earlier Event: April 23
Fjellstyremøte 2 - 2018
Later Event: August 28
Fjellstyremøte 4 - 2018