Villreinjakt

P8143150.JPG

Reinsjakta for innabygds i statsallmenningane i Vågå og Lom vart trekt den 23. mai. Det er god interesse for villreinjakt i kommunene våre, 101 søkjarar var med i trekninga om 82 kort. Lista over dei som fekk tildelt kort, eller fekk plass på reservelista finn du her: 

Villreinjakt-tildeling innanb18

I samband med offentlig pålegg om prøvetaking av CWD av alle felte vaksne dyr vil det den 28.06.18 kl. 18.00 bli arrangert eit ope informasjonsmøte på Norsk fjellsenter i Lom. Prøveutstyr vil  bli utsendt/ utlevert i samband med utsending/ utlevering av kontrollkort, ein prøvar å få til eit opplegg slik at dette kan skje i samband med møtet.

Magny Hilde