Villreinjakt - Informasjonsmøte den 28.juni kl 18.00 på Norsk fjellsenter i Lom.

Villreinjakt – uttak av CWD-prøver

Møte om uttak av CWD-prøver på Fjellsenteret i Lom torsdag 28. juni kl 18.

I haust skal det takast CWD-prøve av all villrein som er felt under jakt, og som er eit år og eldre. Alle jegerane får prøvetakingsutstyr saman med villreinkortet. Norsk institutt frå naturforskning (NINA) kjem til å halde ein presentasjon om korleis ein tek ut lymfeknutar og hjerneprøve, korleis det skal bli teke vare på, registrert og sendt inn til analyse. Villreinutvalet vil gå igjennom jegerkontrakta for villreinjegerar i vårt område.

Gratis inngang, kaffi og biteti.

Arrangør: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen

 

 

 

 

 

Magny Hilde