Invitasjon til møte om beitebruk og gjerdehald

Beitebruk-300x225.jpg

Invitasjon til informasjonsmøte om beitebruk og gjerdehald

Foredrag:

«Beitebruken endrar seg men gamle reglar består?»

v/jordskiftedommar Kjetil Brandsar

Velkomen til informasjon, diskusjon og enkel servering!

 

Arrangør: Lom kommune og Lom fjellstyre