Dagskvotar for rypejakta 2017-18

Med grunnlag i takseringar, observasjonar og inntrykk gjennom sommaren, er det for jaktåret 2017-18 sett ein dagskvote på tre -3- ryper pr. jeger.  Av desse kan det maksimalt vera to -2- liryper pr. dag.  Det vert ikkje sett noko årskvote pr. jeger.

Rype-i-flukt.jpg
Gasta Design