Tilsett ny dagleg leiar

Lom fjellstyre har i møte den 11.03.19 fatta vedtak om at Åsmund Galde får tilbod om stillinga som dagleg leiar/fjelloppsyn i Lom fjellstyre. Han har takka ja til stillinga.

Åsmund Galde har vore tilsett som sesongoppsyn i Lom fjellstyre i 10 år. Han er 34 år og busett i Lom.

Foto: Odd Repp.jpg

Frå Veslådalen. Fotograf Odd Repp

Magny Hilde