Veslfjellbua er ferdig

veslfjellbu.JPG

Den nye Veslfjellbua ved Krossbu er ferdig. Oppføringa av den nye hytta er gjort i fellesskap med tamreinlaget. Omlag halvparten av kostnadane er dekt av tippemidlar og tilskot frå grunneigarfondet.

Når hytta ikkje er i bruk av fjelloppsynet eller tamreinlaget sine folk, vil det vera høve til leige av den, i likskap med dei andre fjellstyrehyttene. Det blir fjellstyret som administrerer utleiga, og hytta vil bli lagt ut på www.inatur.no sine sider.Åsmund Galde