Ny fjellstyrehytte ved Krossbu

20180824 Ny Veslfjellbu 2.jpg

Arbeidet med oppføring av ny fjellstyrehytte ved Krossbu langs Sognefjellsvegen er i gang.  Planen er at den skal stå ferdig i løpet av hausten. Hytta erstattar den gamle gjetarhytta som fjellstyret har hatt i fellesskap med tamreinlaget her. Oppføringa av den nye er også i fellesskap med tamreinlaget. Det er gjeve tilsagn om kr.210.000 av spelemidlar frå Kulturdepartementet, og kr.100.000 av Grunneigarfondet til prosjektet.

Når hytta ikkje er i bruk av fjelloppsynet eller tamreinlaget sine folk, vil det vera høve til leige av den, i likskap med dei andre fjellstyrehyttene. Det blir fjellstyret som administrerer utleiga, og hytta vil bli lagt ut på www.inatur.no sine sider.

 

 

20180824 Ny Veslfjellbu 1.jpg
Magny HildeVeslfjellbu