Ledig seterkve i Høydalen

Setra til Torkveen, gnr. 67, bnr. 1, i Nordre Høydalen i Leir- og Bøverdalen statsallmenning har falt i det fri etter fjellova. 

Fjellstyret vedtok ikkje å utlyse setra som ledig seter, men lyser med dette ut seterkvea som ledig tilleggsareal til fôrproduksjon eller beite for interesserte  bruksrettshavarar.

Arealet på kvea er ca. 12 daa.

 

Magny Hilde