Fjellstyremøte 1/2019

Møtestad: Norsk Fjellsenter, møterommet

Tidspunkt: Tysdag, 19.februar kl 19.00

Sakliste:

Sak nr. 01/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 02/2019: Søknad om tilskot til flytting av bom, frå Høydalsvegen.

Sak nr. 03/2019: Søknad om tilskot til vedlikehald frå vegen Nyrneshaugen – Grøna elv.

Sak nr. 04/2019: Seterkvea til Torkveen i Høydalen.

Sak nr. 05/2019: Status på Sveinhaug seter i Foss

Sak nr. 06/2019: Oppføring av naust ved Børjetjernet

Sak nr. 07/2019: Tilbygg til lagerbygning i Memurubu

Sak nr. 08/2019: Pris på bukkejakt av rådyr.

Sak nr. 09/2019: Uttale til NOU 2018:11 Ny fjellov.

Eventuelt.

201702 Langvassbua februar.jpg
Magny Hilde