Dagskvoter for rypejakta 2018/2019

Med bakgrunn i takseringane og det generelle inntrykket av bestandsforholda, vert det for jaktsesongen 2018/19 sett denne dagskvoten pr. jeger: Totalt 3 stk., uavhengig om dette er lirype eller fjellrype. 

Åsmund Galde