Prisauke på bukkejakt på rådyr

Fjellstyret vedtek desse prisane for bukkejakt på rådyr, og for rådyrjakta i den ordinære jakttida for rådyr:

Bukkejakt frå den 10.8.: 5-døgns kort – kr. 1.000 pr. kort

Ordinær jakt frå den 1.10.: 3-vekers periodar – kr. 500 pr. kort

Fjellstyresak 8/2019

Magny Hilde