Offentleg ettersyn

 

Lom fjellstyre behandla på møtet den 28.august 2 saker som er lagt ut her til offentleg ettersyn. Frist til å kome med merknader er sett til tre veker.

201824 Søknad om utvising av tilleggsjord på Mytingen

Søknad

Uttale frå Lom kommune

Kart

201825 Fugletårn ved Tessosen

Prospekt fugletårn Tessosen

180718 Kopi av brev frå Lom kommune. Fugleobservasjonstårn.