Fiskeutsettingar

Eit fåtall av vatna i statsalmenningene i Lom er sjølvrekrutterande, og det blir såleis sett fisk på dei fleste vatna. Dette gjer at vi har bra kontroll med forvaltninga av fiskebestandane og kvaliteten på fisken er jamt over svært god. Under finn du informasjon om utsettingar frå 1995 og fram til i dag.

Fiskeutsettingar 2001-2016

Fiskeutsettingar 1995-2007