Veslfjellbua

Hytta ligg ved Krossbu, like ved riksveg 55 over Sognefjellet.

Hytta er sameige med tamreinlaget, som disponerer den eine delen av hytta. Disp. areal er knapt 20 m2, og her er to senge-plassar. Hytta er sameige med tamreinlaget, som disponerer den eine delen av hytta. Disp. areal er knapt 20 m2, og her er to senge-plassar.

Gasta Design