Heranosbua

Hytta ligg i Veodalen, like ved vegen til Glitterheim, ca. 7 km før grensa til nasjonalparken. Hytta er på ca. 40 m2, med to soverom og fire sengeplassar. Hytta er brukt av fegjetaren frå ca. 1. juli og til ca. 10 sept.

Gasta Design