Nytt om småviltjakt

Utanbygds jegerar som ynskjer jaktkort i perioden 15.-29.9., må som tidlegare år, søkje om dette. Dette gjeld både for jakt med hund og jakt utan hund. Søknadsfristen for dette er den 1. april kvart år.

Nytt frå jaktsesongen 2018-2019 er at det i søknadsperioden berre blir selt 5 døgnskort for utanbygdsbuande utan hund, 50 kort for kvar periode i 3 periodar: 15.-19.09, 20.-24.09 og 25.-29.09.

201739 Forslag til endring av jaktkortordning

Rype_i_snø.jpg
Gasta Design