Førehandsvarsling

Lom fjellstyre skal i møte den 23.september på Norsk Fjellmuseum, kl.1900 handsame desse sakene:

- Fellesseter for geit i Leirdalen. Oppløysing av laget og vidare bruk av setra.

- Søknad om å sette opp gjerde rundt campingvognar på Bandet ved Prestsetrane.

Saksdokumenta vert med dette lagt ut til offentleg gjennomsyn på vår heimeside, under fana møter og saker, frå i dag, med frist til å kome med merknader innan den 22.09.

Lom, den 13.09.2019

Åsmund Galde

Sekretær, Lom Fjellstyre

Magny Hilde